Financiering Talents 4 Humanity

Maximale impact met minimale middelen en overhead
Mijn focus in het leven is altijd geweest: ”Hoe realiseer ik maximale impact met minimale middelen?”

Toen ik besloot mijn inkomsten in Nederland los te laten en in Ghana te gaan wonen (vanaf september 2015) koos ik voor een minimalistisch leven. Dit betekent wonen in 1 kamer, geen eigen vervoermiddel in de vorm van auto/brommer, low budget hotels, geen wifi en beperkte terugkeer naar Nederland.

Dit ‘leven in de basis’ is ook een keuze voortkomend uit een drijfveer om:

 • een alternatief te creeren voor het traditionele ontwikkelingsdenken voorbij de bestaande systemen waarbij overheid en ontwikkelingsorganisaties de criteria bepalen en de middelen controleren en beheren
 • te ontdekken wat het is om te leven als de doelgroep change leaders waar ik mee werk. Hoe realiseer je je dromen en verandering in de samenleving als je leeft met minimale financiële middelen en zonder alle materiele zaken die we in Nederland gewend zijn? (Dit proces is beschreven in het e-boek dat eind 2018 beschikbaar is)
 • in optimale verbinding te zijn met de mensen in Ghana via het openbare/straatleven. Op deze manier ontdek ik wat ‘the root causes’ van problemen zijn. Dit betekent veel lopend doen en gebruik maken van publiek transport en openbare werkplekken (internet cafe’s)

Naast eigen kapitaal, heeft een ondernemer uit Nederland die in mij geloofde in 2016 en 2017 zorg gedragen voor een basisbedrag waarmee ik in mijn levensonderhoud kon voorzien.

Op deze manier kon ik:

 • de transitie naar Ghana mogelijk maken zonder al te grote financiële zorgen
 • zo veel mogelijk onafhankelijk van geldschieters werken en mijn aanpak testen en verder ontwikkelen
 • het beschikbare kapitaal zonder enige restricties door investeren in talenten en
 • zorg dragen voor de kostenposten in het opzetten van de organisatie (denk aan: vergunningen etc)

Een ander perspectief op ‘Afrika helpen’
In mijn beleving worden criteria voor de besteding van ontwikkelingsgelden – zowel door overheid als particulier initiatief als bedrijven – nog steeds te veel bepaald door outsiders en niet door de mensen die het doel belichamen.

Goed bedoelende mensen uit Europa hebben meestal niet door wat de gevolgen zijn van ‘Afrika willen helpen’. Vaak bepalen zij (onbewust) vanuit hun eigen referentiekader wat goed is voor de mens in Ghana. Dit is echter lang niet altijd wat in de praktijk werkt of nodig is. Er ontstaat hierdoor veel ‘schijn hulp’. Resultaten worden op mooie wijze gepresenteerd, maar de werkelijke impact is minimaal. De koloniale en post-koloniale relatie Westen-Afrika wordt in stand gehouden in verouderd denken en systemen.

Uit mijn vele ervaringen blijkt dat de mogelijkheid tot structurele verandering vele malen groter en duurzamer is, wanneer mensen uitgedaagd en in staat gesteld worden om volledig eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Ik werk met high potentials in een jonge, veelbelovende generatie die gemotiveerd is en weet wat er werkelijk nodig is om verandering te realiseren. Ze doen niet onder voor hun leeftijdgenoten in ‘ontwikkelde landen’. Door het leven dat ze achter de rug hebben, hebben ze karakter gevormd en zijn ze wereld wijs. Met de juiste begeleiding in het managen van hun eigen leven en initiatieven, kunnen ze flinke stappen maken. Hun grootste uitdaging is vervolgens het gebrek aan toegang tot de middelen die nodig zijn om naar het volgende niveau te kunnen groeien. Middelen die beheerd worden door grote, meestal internationale, overheden en hulporganisaties.

Een frustratie die ik zelf maar al te goed ken, omdat ik als pionier met ‘mijn visie en werkwijze nooit in de box en systemen paste’….

Financiële structuur
De lange termijn strategie van Talents 4 Humanity is erop gericht om talenten en sociale businessmodel volledig onafhankelijk en zelfstandig te laten werken. Een strategie gericht op het genereren van inkomsten door de ondersteunde initiatieven zelf, is al gaande voordat zij in aanmerking komen voor een investering van Talents 4 Humanity in groei.

Er zijn twee financiële hoofdstromen:

 • Organisatiekosten
 • Investering in talent en initiatief

Het ideale model is dat er jaarlijks voldoende kapitaal beschikbaar is om:

 • de organisatie kosten te dekken, inclusief mijn levensonderhoud
 • zonder enige belemmering te kunnen investeren in talent en initiatief tot aan € 5.000,- met een streefbedrag van € 25.000 op jaarbasis.

Op deze manier kunnen we organisch en natuurlijk blijven groeien.

Organisatiekosten
De organisatiekosten worden zo laag mogelijk gehouden. De grootste kostenposten zijn de jaarlijkse werkvergunningen/visa, accountant, bank/transferkosten en verzekeringen. Er is alleen een organisatie (in de vorm van een not-for-profit organisatie) in Ghana, niet in Nederland.

Naast mij is er een co-director uit Ghana aan boord. Dit past bij mijn visie op gelijkwaardigheid. Hij is – samen met anderen – een klankbord in alles dat ik doe. Mijn doelgroep helpt continu om de visie verder te ontwikkelen en leert me om te gaan met alles dat ik tegen kom in het leven en de cultuur. De co-director is een van de talenten. Hij wordt ondersteund in de opbouw van zijn onderneming en ontvangt een onkostenvergoeding vanuit Talents 4 Humanity.

Buiten deze vaste krachten werken we alleen met tijdelijk talent voor specifieke taken. Dit betreft onder andere het zorg dragen voor financiële rapportages, design en onderhoud van website en film/fotografie en algemeen organisatorische ondersteuning.

Investering in Talent en Initiatief
High potential ondernemers:
Voor het starten van bedrijven door jong talent is lokale sponsoring of investering niet gewoon. Banken vragen een rente van 32%. Ontwikkelingsorganisaties werken op basis van strikte criteria waar talent, passie en vernieuwende visie van het individu vaak niet mee te verenigen zijn.

De grootste behoefte voor de doelgroep High Potential Sociaal Ondernemende leiders zit in een kapitaalinjectie (seed capital tot € 5.000) waarmee ondernemers die zich in de basis al bewezen hebben, kunnen versnellen en groeien. In 2018 doen we ervaring op met een eerste grotere investering van € 15.000,-

Sociale initiatieven:
De praktijk wijst uit dat de talenten waarmee we werken in staat zijn om voor kleinschalige sociale projecten lokale sponsoring (veelal in-kind) aan te trekken en zelf bij te dragen.

Daarbij moedig ik ze aan om een 0% cost-policy toe te passen, waarbij alles wat ze doen minimaal kostendekkend is. Deze aanpak is geïnspireerd op de aanpak van Jan W. Donkers in KWF Samenloop voor Hoop 2015, Cuijk.

Het maximale dat Talents 4 Humanity bij draagt aan sociale initiatieven is 50% en altijd op basis van eerder bewezen resultaten.

Behoefte Talents 4 Humanity
Om dit model verder op te bouwen en rendabel te maken, is externe ondersteuning nodig. Dit zoek ik in diverse financieringsvormen:

 • eigen inkomen via diensten in Nederland
 • sponsoring door private personen en ondernemers in Nederland
 • aanvullende ondersteuning uit fondsen bij grotere kapitaalbehoefte > € 5.000,-

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s