Werkwijze Talents 4 Humanity

OPZET TALENTS 4 HUMANITY 
Talents 4 Humanity functioneert in de praktijk als een flexibele, mobiele, verbindende netwerkorganisatie die de capaciteit van alle shareholders versterkt. Dit gebeurt met een focus op het behalen van maximale impact met minimale middelen.

Overkoepelende missie is bij te dragen aan een ‘nieuwe’ wereld in balans, waarin het werkelijke Afrika haar licht kan schijnen in de wereld, alle levens er evenveel toe doen en alle mensen in vrede en welzijn leven.

Talents 4 Humanity is opgebouwd op basis van 5 jaar co-creatie met jong en ondernemend Ghanees talent. Het is een verbindende kracht achter de initiatieven van de lokale bevolking. De lokale bevolking betreft jonge leiders en sociaal ondernemers die al minimaal 2 jaar bezig zijn in hun eigen initiatieven. Zij zijn de operationele ‘bodies‘ en geven richting aan, op basis waarvan Talents 4 Humanity zich verbindt. Dit betekent dat zij per definitie niet sturend of bepalend is.

Talents 4 Humanity is een organisme en ontwikkelt zich zoals alle betrokkenen (‘de lokale bevolking’) zich ontwikkelt als collectief op basis van hun specifieke en unieke talenten. Dit noem ik co-creatief ondernemen in de nieuwe wereld. Deze werkwijze is de basis van alles wat we samen doen en op deze manier wordt al vanaf 2007 door mij gewerkt in Ghana.

Voortschrijdend inzicht leverde de volgende kernmerken op van de talenten die we selecteren:

  • Herkennen zich in de missie van Talents 4 Humanity
  • Voelen een sterk verlangen om hun unieke life purpose te vinden en volgen
  • Laten een drive zien om te presteren en gedeelde waarde te co-creëren
  • Hebben het potentieel om transformatie te realiseren in onderwijs, bedrijfsleven en maatschappij

Na een periode waarin ik het potentiele talent volg in zijn/haar activiteiten, is de volgende stap een co-creatief traject voor de duur van een specifiek project, met optie tot een duurzaam partnerschap. Het co-creatief traject betreft on the job begeleiding en ontwikkeling van talent-based leiderschap en ondernemerschap van de initiatiefnemers van lokale sociale projecten en bedrijven, met als hoofddoelen dat:
1) dit lokaal talent meer jonge mensen kan inspireren, beïnvloeden en naar succes begeleiden
2) de duurzaamheid en positieve impact van hun inspanningen vergroot wordt.

WERKWIJZE TALENTS 4 HUMANITY 
De concrete aanpak is de door mij – Carole Donkers – ontwikkelde filosofie Talent Beyond Limits waarin co-creatief leren en ondernemen centraal staat. Dit betekent dat ik talenten en hun initiatieven begeleid en zo optimaal mogelijk bedien, aansluitend bij:

  • Wie en wat ze zijn in hun volledige potentieel
  • Waar ze zijn in hun ontwikkeling
  • Wat ze wensen te realiseren

Ik geef zo veel mogelijk eigen verantwoordelijkheid aan de talenten en werk op basis van:

  • Dienend leiderschap
  • Co-creatie en ondersteunen bij het vergroten van kansen voor het lokale initiatief

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s