Shop bij Doelshop.nl en doneer kosteloos aan Talents 4 Humanity

Doe je aankopen online via deze link en bouw mee aan Talents 4 Humanity via een donatie die jou niets kost.

HOE WERKT DOELSHOP
Logo doelshopNormaal gesproken als je een aankoop doet online (bijvoorbeeld via een vergelijkingssite), gaat er een bonus per aankoop naar de webbeheerder. Dit heet ook wel affiliate marketing. Via Doelshop.nl gaat 75 procent van deze bonus naar het doel van jouw keuze. Je shopt dus bij dezelfde winkels voor dezelfde prijzen, alleen gaat er nu een deel van je aankopen naar een maatschappelijk project van jouw keuze (Bron: Doelshop.nl). Je koopt en kiest voor Talents 4 Humanity door deze link te gebruiken: talents4humanity.doelshop.nl

WAAR JE AAN BIJDRAAGT
Talents 4 Humanity in Ghana werkt samen met jonge change leaders (v.a. 27 jaar) aan het creëren van hun eigen, authentieke Afrika. Als dit talent staat in de kracht van zichzelf, werken we toe naar het realiseren van succesvolle ondernemingen, een baan of sociale projecten. Het ontwikkelen van eigenaarschap staat hierbij centraal. Zo leiden we rolmodellen – Talents 4 Humanity – op die een beter leven creëren voor zichzelf, hun familie en de jongere generaties.

Jouw donatie bij Doelshop.nl wordt specifiek aangewend om onze Talents 4 Humanity te ondersteunen in het realiseren van hun eigen sociaal maatschappelijke initiatieven voor jeugd in de leeftijd 8-25 jaar. Door onze krachten te bundelen kunnen we met hulp van € 50,- externe sponsoring een kind/jongere 1 jaar lang begeleiding bieden.

In de leeftijdscategorie 8 – 16 jaar werken we via Literati Creations in Upper-West Ghana. Dit initiatief van Talent Pobee Mwintombo richt zich op het stimuleren en ontplooien van de natuurlijke creativiteit, talent en het eigen initiatief van kinderen. Dit vormt de basis voor het ontwikkelen van innerlijk zelfvertrouwen, creatieve zelf-expressie, weerbaarheid en het creëren van een sociaal vangnet.

Voor de leeftijdscategorie vanaf 18 jaar is er “African Genius”. Bij het uitrollen van dit programma zijn al onze talenten betrokken. Het eert de traditionele Afrikaanse tradities. Het begeleidt jongeren om hun weg te vinden als wereldburgers en verbonden te blijven met hun roots. Het helpt ze hun eigenwaarde te ontwikkelen en met trots hun eigen, authentieke pad als Afrikaan te volgen en in ere te herstellen.

WAAROM IS DIT NODIG?
Ook de Ghanese jeugd leeft in een tijd van grote, snelle veranderingen in alle facetten van het leven. Deze komen voort uit economische ontwikkeling, het ontstaan van een consumptiemaatschappij en de beschikbaarheid van online technologie. Enerzijds is dit een teken van vooruitgang en groei van mogelijkheden. Anderzijds zijn de snelle ontwikkelingen steeds vaker bron van stress in het mentale, psychische en emotionele welzijn van jongeren.

Ghana is bestempeld als ‘emerging market’ en ‘midden-inkomenland’. Het verschil tussen rijk en arm wordt echter steeds groter. Een groot deel van de bevolking leeft nog steeds rond de armoedegrens. Met (statistisch) verbeterde economische vooruitzichten en verstedelijking is aangetoond dat meer en meer Afrikanen last hebben van stress en ook depressie komt zorgwekkend meer voor. Oorzaken zijn het gebrek aan financieel empowerment bij een groot deel van de bevolking door de ongelijke verdeling van middelen, hoge werkloosheid onder met name de grote populatie jeugd en snel toenemende kosten voor levensonderhoud.

De maatschappij is er nog niet op ingericht om dit op te vangen. De sector gezondheidszorg kent alleen een basis in de fysieke zorg. Traditionele steunpilaren als een sterke familie-en communicatieband die identiteit en begeleiding geven in het opgroeien zijn aan het wegvallen. Er is veel sociaal- maatschappelijke en economische druk om op zo hoog mogelijk niveau formeel onderwijs te volgen. Daarna ‘moet’ de jongere zo snel mogelijk aan werk te komen of inkomen te genereren. Ook is er steeds meer blootstelling aan alcohol en drugs. Jongens komen makkelijk in aanraking met gewelddadige games via het internet of worden verleid tot het meewerken aan internet fraude. Meisjes ‘moeten’ steeds meer voldoen aan het perfecte uiterlijk. Dit leidt tot nieuwe ontwikkelingen als de massale migratie richting Europa, verslavingen, cyber pesten, slaapstoornissen en eetproblemen.

Met jouw steun kunnen we onze activiteiten uitbreiden en meer doen voor meer kinderen en jongeren. Mede namens de Talents 4 Humanity: BEDANKT!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s