Perspectief op de ontwikkeling van Afrika

Het wordt me met regelmaat gevraagd: “Wat is jouw perspectief op de ontwikkeling van Afrika?” Een vraag die niet even te beantwoorden is. De werkelijkheid in Afrika is complex en er zijn een veelheid aan factoren die mee spelen. Ik kies de invalshoek die het dichtste bij mijn doorleefde ervaringen ligt.

Het ‘oplossen van de hoge jeugdwerkloosheid’ is hot en happening in Afrika. Enerzijds is dat een goede ontwikkeling. Eindelijk is er massaal aandacht voor een thema waar ik me in 2007 aan verbond. Anderzijds gebeuren de meeste activiteiten in een ‘oud paradigma’, namelijk het eenzijdige Westerse denken over de ontwikkeling van Afrika.

Het is een paradigma waarbij het geld in handen is van ‘de top’ van nationale overheden en grote internationale ontwikkelingsorganisaties. Tonnen worden besteed aan kantoren en papier werk. Zelf heb ik nooit begrepen hoe publieke organisaties ondernemerschap kunnen onderwijzen. Ik heb ook nooit begrepen hoe ondernemerschap onderwezen kan worden in een klaslokaal. Daarnaast laat de lineaire tijdsplanning en focus op volume dat de aanpak van deze grootschalige overheids- en NGO projecten karakteriseert, weinig ruimte voor de realiteit van de niet-lineaire ondernemersreis. In andere woorden: het helpt de creativiteit en het innovatieve vermogen dat nodig is om succesvol te zijn, om zeep.

Je kunt wel investeren in goede ideeen voor business- en baancreatie, maar als je niet volledig aansluit bij het innerlijke leven, problematiek en de lokale omstandigheden, is dat een kortetermijnoplossing en weggegooid geld.

Ik zie projecten op het gebied van werkgelegenheid en ondernemerschap dan ook mislukken, omdat ze voorbij gaan aan het innerlijke leven van de mens in Afrika. Ze zijn gericht op een macro-probleem met een oplossing vanuit Westers perspectief.

Het systeem ontwikkelingshulp- of samenwerking denkt in problemen die opgelost moeten worden vanuit ons (het Westerse) perspectief van economische en materialistische vooruitgang. Hierdoor beschouwen wij Afrika als onderontwikkeld. Diep van binnen zijn de mensen in Afrika gaan geloven dat wat zij hebben en wie zij zijn, niets waard is in vergelijking met het Westen.

Wat we ons echter onvoldoende realiseren is dat wij hiermee jongeren zelf stimuleren om hun kansen te zoeken in het Westen en niet op het continent zelf. Effect van onze beandering is dat de jongere van nu in Afrika heeft leren denken: “Ik ben na mijn afstuderen werkloos en de overheid danwel ontwikkelingsorganisaties moeten mij helpen aan een baan”. Nu de ondernemers hubs als paddestoelen de grond uit schieten is daar bij gekomen “een bedrijf te starten”. 

Nu ontwikkelingssamenwerking door steeds meer mensen kritischer bekeken wordt en ondernemen in Afrika de nieuwe trend is, hoort men graag cijfers die de impact van investeringen aantonen. Omdat ik opgegroeid ben met het bedrijfsleven, in familie en carriere, is een focus op resultaat en financien automatisch aanwezig in alles dat ik doe. Ik kan dus in alles resultaat en cijfers laten zien om u te overtuigen en tevreden te stellen over de prestaties die ik zoal lever. Een beknopt overzicht:

20190122_163544_0001

Maar dat is uiteindelijk niet waar het mij echt om gaat of waar het in de wereld over zou moeten gaan. ‘Aantallen mensen in een training’ zegt mij niets over de geleverde kwaliteit achter die cijfers. Het zegt mij niets in hoeverre er een diepgaande shift in de persoon is gerealiseerd. Het zegt mij niets over de waarde die de persoon werkelijk toevoegt in de maatchappij op basis van zijn mens zijn. ‘Het aantal banen gecreerd’ zegt mij niets over het plezier de passie en de energie waarmee iemand zijn baan vervult. En is mensen die met plezier, passie en energie hun ding doen niet wat de wereld werkelijk helpt ontwikkelen en rijker maakt?

De visie om van ‘binnen-uit’ en ‘bottom-up’ te ontwikkelen die ik sinds 2007 stap voor stap en jaar voor jaar toepaste in co-creatie met jongeren in Ghana bewijst zich: Als het talent staat in de kracht van zichzelf, werken we toe naar maximale prestatie met focus op het realiseren van succesvolle ondernemingen, een baan of sociale projecten op basis van eigenaarschap.

Het resultaat van mijn denkwijze is rolmodellen die laten zien wat mogelijk is als je gelooft in je eigen innerlijke kracht als Afrikaan en een focus hebt op het realiseren van wat je voor ogen hebt. Het resultaat is rolmodellen die innerlijk gedreven zijn om een beter leven te creeren voor zichzelf en hun familie. En op die wijze de jongere generaties en de maatschappij positief beinvloeden. 

Het gaat dan niet meer om de doelgroep ‘Afrikaan’ of ‘jongere’ of om het thema ‘werkgelegenheid’. Het gaat dan om de individuele mens en zijn/haar innerlijke drijfveer tot zelf-realisatie.

Wiyaala and Mwintombo

NIEUW:
Ontvang elke 3 maanden 
INSIDE INSIGHTS in je mailbox. Een korte weergave in het Nederlands met updates van onze Talents 4 Humanity en wat we kunnen leren van De Kracht van Afrika. Meld je hier aan:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s