Waarom contiNU investeren in persoonlijke- en bewustzijnsontwikkeling?

“The word virus means;
code that copies itself corrupting the old system and dismantling what is no longer of service so the new code – information – can appear“.

L. Bevan

HET INVESTEREN in mijn persoonlijke groei en bewustzijnsontwikkeling is een van de belangrijkste prioriteiten die ik altijd heb gesteld in het leven. Mijn persoonlijke voorkeur voor leren is beleven, doen en ervaren (ervaringsleren). Ik ben gelukkig als ik het gevoel heb dat het leven dat ik leid en dat wat ik doe, mij uitdaagt en verrijkt.

OP BASIS VAN mijn jarenlange ervaringen met levens- en werkwijzen in het Noorden van Ghana, ondervond ik hoe we individueel allemaal onderdeel zijn van hetzelfde grotere geheel. Daarmee is alles dat we in het leven ontmoeten een spiegel van onszelf. Elke ervaring is een reflectie die ons laat zien waar we zijn als individueel mens. Wat we aan werk te doen hebben in onszelf, om positieve waarde bij te dragen aan de maatschappij en de wereld waarin we (willen) leven.

GHANDI’s UITSPRAAK “Verbeter de wereld, begin bij jezelf” is actueler en urgenter dan ooit.  Als mens hebben we in elk moment een keuze; Acteer ik op mijn omgeving (passief /re-actor) of creëer ik actief mijn omgeving? (actief creator). We kunnen een geweldige innerlijke drijfveer hebben om de maatschappij of de wereld te veranderen. Echter, acteren zonder bewustzijn op de wijze waarop we zelf “het oude” in stand houden in “het creëren van het nieuwe”, blijven we ronddraaien in cirkels op hetzelfde niveau. Dit is niet duurzaam.

WAAR VELEN VAN ONS nog onvoldoende van bewust zijn, is dat we de oplossingen zoeken op hetzelfde niveau. Deze visie van Albert Einstein volgend, betekent dit dat we de oplossingen zoeken in hetzelfde paradigma als dat de problemen gecreëerd zijn. Resultaat hiervan is een focus op problemen en oplossingen buiten onszelf die vooral symptoombestrijding zijn.

WE ZIJN in onze keuzes voor persoonlijke groei en bewustzijnsontwikkeling beperkt door wat ik noem het paradigma van de Westerse Mind. Het is altijd makkelijker naar de ander te wijzen dan te kijken naar ons eigen aandeel. We hebben geleerd dat geluk te vinden is in wat we hebben en de dingen die we doen. Geluk is niet in wie we zijn, tevreden met wat hier en nu is. Onze antwoorden buiten onszelf zoeken is nog altijd makkelijker dan volledig in onszelf aanwezig zijn.  

VOOR DE DIEPERLIGGENDE WORTELS die veroorzaken waar we aan de oppervlakte last van hebben, lopen we liever weg. Daarmee nemen we niet volledig de verantwoordelijkheid voor ons leven. Daarmee belemmeren we onszelf in het realiseren van ons hoogst mogelijke potentieel als mens.  

ZELF NEEM IK WAAR dat de oude systemen razendsnel afbrokkelen en in elkaar klappen. In mijn perspectief is het coronavirus een “wake up” en “shake up” call. Het geeft elk mens de kans om het beter en anders te doen. In onszelf, in ons eigen leven, als maatschappij en als wereld. Het is aan ons om de kans te pakken.

WAT MIJ BETREFT is persoonlijke groei en bewustzijnsontwikkeling een antwoord op alle problemen en uitdagingen van deze tijd en de toekomst. Voor ieder mens, wereldwijd, ongeacht leeftijd of levensfase, achtergrond, beroep of positie.

ALS MENS HEBBEN WE boven onszelf uit te stijgen. Nu. Op een ander, hoger niveau van bewustzijn te acteren. In leven en in werk. Daar kunnen we komen door de “diepte” in te gaan en de “hoogte” in te willen.

DE SHIFT IS NU.

Ik help je graag om jezelf en het leven aan te passen aan de nieuwe tijd. In voorbereiding zijn;

  • Online “tune-in” sessies; individueel en community
  • E-boek met richtingaanwijzers die je op weg helpen in succesvol ondernemen en leiden met innerlijke creatiekracht.

Meld je hier aan voor “Insights inside”. Je ontvangt 1x per week inspiratie en tools, informatie over de nieuwste dienstverlening en aantrekkelijke korting.  Je mailadres wordt alleen voor dit doel gebruikt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: