Connect

Connect met mij via het onderstaande formulier.


REGISTRATIE EN BANKREKENING
De organisatie is geregistreerd in Ghana in de categorie not-for profit onder de naam Talents for Humanity. Certificate of Incorporation, nr. CG0342662016, Certificate to Commence Business, nr. C0006639496. Om de kosten zo laag mogelijk te houden is er geen Stichting in Nederland. Wel heeft u de mogelijkheid te doneren via een Nederlandse bankrekening. Hiermee vermijdt u transferkosten.

Bankrekening Nederland

Rek nummer: NL82 TRIO 0198 3024 52
O.v.v.: Talents 4 Humanity
Naam: C. Donkers Coaching & HRD-Advies
Bankrekening Ghana
Naam organisatie: Talents for Humanity
Bank: Fidelity Bank Limited
Rek. nummer EUR: 10.53.36.59.85.710
SWIFT (= BIC): FBLIGHAC
Twee opties voor adres van de organisatie zoals geregistreerd in het systeem van de bank:

1. Yamusah Story Building 2nd Floor Water Works Tamale
2. P.O. Box 4 Navrongo