Meer dan Carole

“Ik mocht al op vele magische plekken in de wereld zijn.

Nergens voelde ik de allesomvattendheid van mijn wezen en het leven

zo krachtig als in het Noorden van Ghana”

Carole Donkers, initiator Talents 4 Humanity

AUTHENTIEK TALENT
Het authentieke talent van Carole is haar vermogen om helder waar te nemen. Subtiel, voorbij het zintuiglijke en het bekende. Zij ontvangt tegelijkertijd informatie in vele lagen, dimensies en tijdlijnen. Zij ziet en voelt hierdoor het volledige potentieel in mensen, situaties en het leven. Het betekent ook dat zij de (onzichtbare) belemmeringen waarneemt die hierin niet dienend zijn. Dit zijn de blokkades die tussen het nu en de realisatie van het volledige potentieel in staan.

Het bioenergetische systeem van Carole is afgestemd om hogere lichtfrequenties te ontvangen, te vertalen en door te geven. Zij is als het ware een kanaal dat oorspronkelijke levensenergie ontsluit, initieert en activeert. Dit is de innerlijke lichtkracht en creatiekracht die we allemaal in ons hebben. In haar eigen connectie met deze energie faciliteert Carole heling en transformatie op het niveau van het individu (in jou), de maatschappij (collectief) en de totale organisatie van het leven.

Carole werkt op het niveau van “Roots” (geinspireerd door het gelijknamige boek dat zij las rond haar twaalfde). Ze laat licht schijnen op de wortels onder de (onbewuste) oorzaken. Blokkades worden op het diepste niveau omgezet naar de potentie die ons van nature gegeven is. In dit proces van reconnectie wordt de oorspronkelijkheid en balans op alle niveaus hersteld. Alleen dan komt er werkelijk ruimte voor het leven in de universele waarden van de mensheid.

Leidend in het faciliteren van deze processen is Self-Mastery. De eerste verantwoordelijkheid van Carole is het managen van de innerlijke processen in de veelomvattendheid van haar wezen.

De kracht is het vermogen van Carole om te zijn. In haar aanwezigheid vindt automatisch heling plaats.”

Astrid, Arts algemene- en leefstijlgeneeskunde

Een belangrijk deel van Carole’s aanwezigheid is het stellen van dejuiste” vragen in dit moment. Dit zijn vragen die de potentie openen en realisatie versnellen. Enkele van haar algemeen leidende vragen zijn:

  • Wat mag er nu zichtbaar, geheeld en/of losgelaten worden?
  • Dat eerder niet gezien werd, omdat het onder de oppervlakte gehouden moest worden,
  • Waardoor jij, ik en wij niet in onze innerlijke waarheid kon(den) zijn?
  • Wat mag er ontstaan in/door jouw/mijn aanwezigheid hier op aarde in deze tijd, in dit moment?

Het fundament in de levens- en werkwijze van Carole is ontdekkend, intuïtief, co-creatief en holistisch. Ontdekkend betekent dat zij open, onbevangen en nieuwsgierig is in alles dat haar onbekend is. Intuïtief houdt in dat haar communicatie verloopt via sensaties. Ze laat zich leiden door innerlijk gevoel, waarneming en informatie die zij ontvangt in haar connectie met wat zij noemt “de Oorspronkelijke Bron van Eenheidsenergie in Afrika”. Dit is haar toegang tot het elektromagnetische veld van ons collectieve bewustzijn (ook wel kosmos of kwantum genoemd). Co-creatief definieert zij als een uitwisseling en aan elkaar weven van informatie via energie. Holistisch betekent dat zij automatisch alles waarneemt in energetische patronen. Ze ziet hoe alles met alles verbonden is. Vergelijk het met iemand die zeer vaardig is in het maken van een legpuzzel: ze ziet snel hoe alle stukjes in elkaar passen en een eenheid vormen.

“Het onderzoek dat ik deed naar wie ik werd
omdat ik opgroeide, leefde en werkte in Nederland,

combineerde ik met
de lessen in levenswijsheid die ik mocht ontvangen van het leven en de mensen in Ghana.

In het ontdekken van alles dat ik ben in alles dat is,
ontstond de praktische en toepasbare reisroute
Succesvol zijn met innerlijke creatiekracht.

Het lijnt op tot Self-Mastery in de creatie van het leven in het altijd veranderende nu.”

Carole Donkers, initiator Talents 4 Humanity

HET LEVEN ALS ONTDEKKINGSREIS
Al ruim 20 jaar kiest Carole er bewust voor het leven optimaal te (be)leven. De laatste 13 jaar doet zij dit in verbinding met haar “Homeground” in het Noorden van Ghana. Zij (be)leeft door ervaringen in volledigheid aan te gaan en te leren in alles dat zij onderweg tegen komt. Zo ontmoette zij zichzelf en het leven in alles dat is; Donker(s) en licht. Pijn en potentieel. Verdriet en vreugde. Angst en overwinning. Tegenkracht en flow. Boosheid en vergeving. Geweld en vrede. In het waarnemen, doorleven en omarmen van de diepste pijnen maakt(e) zij connectie met het hoogste potentieel. In de veelheid aan lagen, dimensies en tijdlijnen waarmee Carole connectie heeft, groeide dit natuurlijkerwijs uit tot een levens- en werkwijze. Een levens- en werkwijze waarin zij in elk moment volledig aanwezig is.

Haar persoonlijke ontdekkingsreis steeds dieper Afrika en zichzelf in, beschrijft Carole als een Reconnection with Roots. Het was een reis van herinneren:

  • wie zij in essentie is: in haar authentieke talent, als de unieke zelfexpressie van haar creatieve genius, al haar vermogens aansprekend en inzettend, de diepe verlangens van haar ziel volgend, levend in haar zielsbestemming
  • welke missie en rol zij bestemd is om op aarde te vervullen in deze tijd
  • van de oeroude, helende en transformerende wijsheden die in de Afrikaanse levensfilosofie verankerd zijn.
Audio-album “The Rhythms of Africa”,
een co-creatie van Carole met Mwintombo

Het bracht haar een levenswijze waarin balans en energie het uitgangspunt is. In The Rhythms of Africa herontdekte zij het natuurlijke ritme dat het leven is. Met als basis de cycli van de natuur in connectie met de kosmos. Zij ontmoette het leven in haar oorspronkelijkheid, heelheid en eenheid. Als een continu stromend proces van creatie en realisatie, eb en vloed, vrouwelijk en mannelijk.

Ook leidde het haar naar een reconnectie met de Afrikaanse Oermoeder, die zij haar Over Soul Moeder noemt. Het is de vrouwelijke Creatie Energie in de Oorspronkelijke Bron van Eenheidsbewustzijn. Vanuit deze “allesomvattende Creatie Energie in The Rhythms of Africa” mag het leven in onszelf steeds opnieuw ontstaan en geboren worden in haar natuurlijke ritme.

UNIEKE BIJDRAGE
Carole leeft inmiddels in bewuste, gegronde en volledige overgave. Overgave aan de stroom van oorspronkelijke levensenergie in de hoogste lichtfrequenties. Als de kracht van connectie tussen polariteiten en verschillende werelden, leerde zij hoe alle dualiteit te overstijgen. Gedreven door haar nieuwsgierigheid naar “the next step” en “the next level” richting het hoogste potentieel, werd zij steeds meer een belichaming van eenheidsbewustzijn. Met een hoog niveau van zelfbewustzijn brengt ze haar “kinds”droom van een mooiere wereld voor iedereen, in het nu: “Ik ben de wereld waarin ik verlang te leven”.

De huidige energie die actief is in het ektromagnetische veld, neemt ze steeds helderder waar als “het Licht van de Nieuwe Aarde“. Dit zou betekenen dat zich “as we write” een Nieuwe Aarde aan het ontvouwen is via het multidimensionale energielichaam van Carole. Door de integratie hiervan in haar fysieke lichaam zal dit Licht verder haar weg kunnen vinden in de buitenwereld en de aardse realiteit. Zo draagt veel meer dan Carole bij aan een mooiere wereld in vrede, balans en eenheid. “Zoals de Nieuwe Wereld is, ben ik.”

Voor haar zelf leidde het volgen van deze stroom tot een leven vanuit een open hart, in vrijheid, volledigheid, vitaliteit en vervulling. Stevig verankerd in haar diepgaande, aardse persoonlijkheid ervaart zij steeds langduriger en consistenter perioden van Hemelse gelukzaligheid ;-).

Carole wenst ieder mens zijn/haar eigen Reconnectie met Roots. Haar dienstverlening en creaties zijn richtingaanwijzers voor de unieke reisroute van jouw ziel. Ze geven inzicht in de keuzes die jij te maken hebt in dit moment. In de realisatie van de dromen in jouw Hart en jouw specifieke missie in dit leven. Hierdoor kun jij met openheid en in vertrouwen je weg vinden in het onbekende en sneller navigeren in de processen van heling en transformatie (als je daar voor kiest). Het helpt je in ieder geval alle obstakels die je onderweg in je leven tegenkomt, makkelijker te laten oplossen.

WAT ANDERE MENSEN ZEGGEN

“Working with Carole in my mentorship program – A guide to Your Own True Power Life – was an honour and a joy. I found our deep one-on-one sessions to be enlivening and uplifting.

Carole brings such passion, devotion and intelligence to everything she undertakes. And she leads authentically from her heart.

She is a radiant force of light, love and healing in the world and will be in service to many”.

Dana Miccuci, USA
Award winning Author, Journalist, Speaker, Healing practitioner

“You are reflecting the memory of who I have always been, but have forgotten: The Light that I am in essence.

Thank you for recognising me.

I feel soothed, energised and creativity flows in the quietness of your presence.

I am Home. I am Home. I am safe.”

Muriel, the Netherlands
Coach, Astrologer/shamanistic practitioner