Perspectief

“Hoe kun jij het optimale halen uit jouw persoonlijke ontwikkeling,
zodat je succesvol bent met dat wat je vanuit pure passie doet en
zo krachtig mogelijk bijdraagt aan een mooiere wereld voor iedereen?”

Carole Donkers
Op de foto: Ibrahim Mustapha, Creator 4 Humanity

VERHAAL

Na het behalen van een Master in Educational Science ontwikkelde ik een passie voor ervaringsgericht leren en Self-Mastery. Alles dat ik deel en doorgeef heb ik eerst zelf volledig doorleefd en doorgrond.

Je kunt mijn verhaal en het onstaan van mijn perspectief en dienstverlening lezen in het boek: Dit is mijn ware Afrika – Hoe Afrika hielp mijzelf te ontwikkelen.

Meer informatie over het boek vind je via deze link

PERSPECTIEF

Creator zijn van een leven waarin alles klopt
In hoeverre leeft de moderne mens vanuit het volledige potentieel in zichzelf en het leven? Wie durft werkelijk zijn hart achterna te gaan? Wie hoort nog wat zijn ziel influistert? Wie leeft zijn ware, hoogste missie?

In onze Westerse, overwegend rationele maatschappij, hebben we over het algemeen niet geleerd een connectie te hebben met al onze innerlijke vermogens. Ook leren we niet dat, en hoe, we in connectie zijn met een groter geheel. Innerlijke vermogens zoals emoties, gevoelsleven, hart, ziel en energie. Een groter geheel in de vorm van een universele intelligentie waar ieder mens een deel van is. Vaak leven we, onbewust, tegen het natuurlijke ritme van het leven en onze ware zelf in. Hierdoor zijn we uit balans en ontwikkelen steeds meer mensen fysieke, emotionele of mentale klachten.

Dat kan anders
Een groeiende groep mensen voelt wel dat het anders moet. Dat het anders kan. Dat we het anders willen. Dat er meer mogelijk is dan wat het leven nu is. Maar wat is dat dan? Waar vinden we de antwoorden op onze grootste en meest essentiële levensvragen? Hoe kunnen we in contact komen met onze dieperliggende verlangens naar vrijheid en vervulling? Hoe kunnen we ons leven, de maatschappij en het leven op aarde fundamenteel anders vormgeven? Zodat ieder mens ter wereld in vrede, balans, harmonie en overvloed kan leven?

Voor mij zijn de oer energie, cultuur en mensen van Noord-Ghana, West-Afrika een onuitputtelijke bron van levenskracht en verrijking. Zij leerden mij hoe ieder mens bij kan dragen aan het algehele welzijn van de mensheid en de natuur. Dat kan als we in verbinding zijn met de essentie van ons wezen, met al onze innerlijke vermogens en het natuurlijke ritme van de aarde. Een gezondere wereld in balans kan snel dichterbij komen, als meer mensen in staat zijn zich met elkaar te verbinden vanuit authenticiteit, een open hart en op een hoger niveau van bewustzijn (voorbij hun Ego I-dentiteit).

De mens-en maatschappijgerichte waarden uit mijn Nederlandse opvoeding die ik in ere hield, vermengden zich met oorspronkelijke Afrikaanse levensfilosofieën. Het zijn deze authentieke, oeroude wijsheden waar ik mij op een diep zielsniveau mee verbonden voel. Het onderzoeken en volgen van deze connectie leidde tot het integreren van een true way of life:

Een manier van leven waarin energie en balans het uitgangspunt zijn. Een manier van leven waarin we een zelfbewuste creator zijn van de wijze waarop het leven zich vormt. In dat leven ervaren we een diepgewortelde innerlijke vrede, vrijheid vitaliteit en vervulling, omdat alles klopt in elk moment.

Mijn real life leeractiviteiten nemen je mee op reis in de thema’s Creatie en Reconnectie. Ze zijn zo opgezet dat jij altijd ontvangt wat klopt met waar jij bent in jouw ontwikkeling. Je ervaart dat en hoe het mogelijk is om Master of Creation te zijn van het leven dat je ziel is bestemd te leven in haar ware, hoogste missie.


Een mooiere wereld voor iedereen
De droom waarin ik leef en werk is dat:

  • Een mooiere wereld voor iedereen mogelijk is
  • Die mooiere wereld dichterbij is dan we denken
  • Ieder mens in elk moment bijdraagt aan de creatie ervan
  • We de realisatie van een mooiere wereld voor iedereen kunnen versnellen door er in elk moment in ons eigen leven bewust voor te kiezen.

In die ene mooie wereld:

  • heeft ieder mens de mogelijkheid zijn innerlijke kracht, wijsheid en potentieel aan te boren
  • leert ieder mens deze innerlijke creatiekracht optimaal in te zetten ten dienste van zijn persoonlijke en bewustzijnsontwikkeling

waardoor ieder mens:

  • zijn volledige potentieel benut om het leven te creëren waar hij ten diepste naar verlangt
  • zo optimaal mogelijk zijn unieke bijdrage levert in de creatie van een mooiere wereld voor iedereen.

Samen zijn we:

Niet alleen zelf streef ik er naar de belichaming van mijn perspectief te zijn. Creators 4 Humanity is een inspirerend voorbeeld van een visie en een organisatievorm die werkt in de nieuwe tijd. Een organisatievorm die kan ontstaan en groeien als iedere deelnemer de reisroute voor Succesvol zijn met innerlijke creatiekracht volgt.

In dit interview spreek ik over het belang van Self-Mastery in de realisatie van de dromen in ons hart en de creatie van een mooiere wereld voor iedereen:

WIL JIJ OOK LEVEN IN EEN ANDERE, MOOIERE WERELD?
Maak dan nu de keuze om het optimale te halen uit jouw persoonlijke en bewustzijnsontwikkeling. In jou aanwezig is een ongekende innerlijke wijsheid, kracht en potentie. Waarom zou je dat allemaal niet willen aanboren? Nu is je kans het optimaal in te leren zetten ten dienste van de creatie van een leven in ons volledige potentieel als individuele mensen en de mensheid als collectief.

Zet nu de eerste stap en ontdek samen met mij alles dat mogelijk is voor jou:

Hoe wil jij actief bijdragen
aan creatie van de wereld die we samen zijn?


Wil je doneren
aan creatie van de wereld die we samen zijn?