Reconnectie

“Ik mocht al op vele magische plekken in de wereld zijn.

Nergens voelde ik de allesomvattendheid van mijn wezen en het leven
zo krachtig als in het Noorden van Ghana.”

Reconnectie staat voor de reis van jouw ziel terug naar de heelheid en eenheid die je van oorsprong al bent. Mijn activiteiten in dit thema begeleiden je naar een niveau van Succesvol zijn met innerlijke creatiekracht waarin jij volledig aanwezig bent in al je vermogens. De expressie van je ziel in haar hoogste missie is dan in elk moment leidend in de creatie van je leven.

Begeleiding in reconnectie is er in verschillende vormen. Wil je eerst meer weten over mijn eigen ervaringen, lees dan verder op deze pagina.

Alles waar ik jou in begeleid heb ik eerst volledig zelf doorleefd en doorgrond. Hieronder een beschrijving van de vermogens die ik ontdekte en ontwikkelde tijdens mijn reis van Reconnectie met Roots.

AUTHENTIEK TALENT
Mijn authentieke talent is mijn vermogen om helder waar te nemen. Subtiel, voorbij het zintuiglijke en het bekende. Tegelijkertijd ontvang ik informatie in vele lagen, dimensies en tijdlijnen. Hierdoor zie en voel ik het volledige potentieel in mensen, situaties en het leven. Het betekent ook dat ik de (onzichtbare) belemmeringen waarneem die hierin niet dienend zijn. Dit zijn de blokkades die tussen het nu en de realisatie van het volledige potentieel, in staan.

Door focus en discipline is mijn bio-energetische systeem afgestemd om hogere lichtfrequenties te ontvangen, te vertalen en door te geven. Ik ben als het ware een kanaal dat oorspronkelijke levensenergie ontsluit, initieert en activeert. Dit is de innerlijke lichtkracht en creatiekracht die we allemaal in ons hebben. In mijn eigen connectie met deze energie faciliteer ik in processen van heling en transformatie op het niveau van het individu (in jou), de maatschappij (collectief) en de totale organisatie van het leven.

Ik werk op het niveau van ‘Roots‘ (geinspireerd door het gelijknamige boek dat ik las rond mijn twaalfde). Ik laat licht schijnen op de wortels onder de (onbewuste) oorzaken. Blokkades worden op het diepste niveau omgezet naar de potentie die ons van nature gegeven is. In dit proces van reconnectie wordt de oorspronkelijkheid en balans op alle niveaus hersteld. Alleen dan komt er werkelijk ruimte voor het leven in de universele waarden van de mensheid.

Leidend in het faciliteren van deze processen is Self-Mastery. Mijn eerste verantwoordelijkheid is het managen van de innerlijke processen in de veelomvattendheid van mijn wezen.

De kracht is het vermogen van Carole om te zijn. In haar aanwezigheid vindt automatisch heling plaats.”

Astrid, Arts algemene- en leefstijlgeneeskunde

Een belangrijk deel van mijn aanwezigheid is het stellen van de ‘juiste’ vragen in dit moment. Dit zijn vragen die de potentie openen en realisatie versnellen. Enkele algemeen leidende vragen voor mij zijn:

 • Wat mag er nu zichtbaar, geheeld en/of losgelaten worden?
 • Dat eerder niet gezien werd, omdat het onder de oppervlakte gehouden moest worden,
 • Waardoor jij, ik en wij niet in onze innerlijke waarheid konden zijn?
 • Wat mag er ontstaan in/door jouw/mijn aanwezigheid hier op aarde in deze tijd, in dit moment?

Het fundament in mijn levens- en werkwijze is ontdekkend, intuïtief, co-creatief en holistisch.

 • Ontdekkend
  Ik ben open, onbevangen en nieuwsgierig in alles dat mij onbekend is
 • Intuïtief
  Mijn communicatie verloopt via sensaties. Ik laat me leiden door innerlijk gevoel, waarneming en informatie die ik ontvang in mijn connectie met wat ik noem de Oorspronkelijke Bron van Eenheidsenergie in Afrika. Dit is mijn toegang tot het elektromagnetische veld van ons collectieve bewustzijn (ook wel kosmos of kwantum genoemd)
 • Co-creatief
  Een doorlopende uitwisseling en aan elkaar weven van informatie via energie
 • Holistisch
  Ik neem automatisch alles waar in energetische patronen. Ik zie hoe alles met alles verbonden is. Vergelijk het met iemand die zeer vaardig is in het maken van een legpuzzel: ik zie heel snel hoe alle stukjes in elkaar passen en een eenheid vormen.

“Het onderzoek dat ik deed naar wie ik werd
omdat ik opgroeide, leefde en werkte in Nederland,

combineerde ik met
de lessen in levenswijsheid die ik mocht ontvangen van het leven en de mensen in Ghana.

In het ontdekken van alles dat ik ben in alles dat is,
ontstond de praktische en toepasbare reisroute
Succesvol zijn met innerlijke creatiekracht.

Het leidt op tot Self-Mastery in de creatie van het leven in het altijd veranderende nu.”

HET LEVEN ALS ONTDEKKINGSREIS
Al ruim 20 jaar kies ik er bewust voor het leven optimaal te (be)leven. De laatste 13 jaar doe ik dit in verbinding met mijn homeground in het Noorden van Ghana. Ik (be)leef door ervaringen in volledigheid aan te gaan en te leren in alles dat ik onderweg tegenkom. Zo ontmoette ik mezelf en het leven in alles dat is: Donker(s) en licht. Pijn en potentieel. Verdriet en vreugde. Angst en overwinning. Tegenkracht en flow. Boosheid en vergeving. Geweld en vrede.

In het waarnemen, doorleven en omarmen van de diepste pijnen maak(te) ik connectie met het hoogste potentieel van mijn mens zijn. In de veelheid aan lagen, dimensies en tijdlijnen waarmee ik connectie heb, groeide dit natuurlijkerwijs uit tot een levens- en werkwijze. Een levens- en werkwijze waarin ik in elk moment volledig aanwezig ben.

Mijn persoonlijke ontdekkingsreis steeds dieper Afrika en mezelf in, beschrijf ik als een ‘Reconnectie met Roots’. Het was een reis van herinneren:

 • wie ik in essentie ben: in mijn authentieke talent, als de unieke zelfexpressie van mijn creatieve genius, al mijn vermogens aansprekend en optimaal inzettend, de diepe verlangens van mijn ziel volgend, levend in mijn zielsbestemming
 • welke missie en rol ik bestemd ben om op aarde te vervullen in deze tijd
 • van de oeroude, helende en transformerende wijsheden die in de Afrikaanse levensfilosofie verankerd zijn.
Audio-album “The Rhythms of Africa”,
een co-creatie van Carole met Mwintombo

Het bracht me een levenswijze waarin balans en energie het uitgangspunt is. In The Rhythms of Africa herontdekte ik het natuurlijke ritme dat het leven is. Met als basis de cycli van de natuur in connectie met de kosmos. Ik ontmoette het leven in haar oorspronkelijkheid, heelheid en eenheid. Als een continu stromend proces van creatie en realisatie, eb en vloed, vrouwelijk en mannelijk.

Ook leidde het me naar een reconnectie met de Afrikaanse Oermoeder, die ik mijn Over Soul Moeder noem. Het is de vrouwelijke Creatie Energie in de Oorspronkelijke Bron van Eenheidsbewustzijn. Vanuit deze allesomvattende Creatie Energie in The Rhythms of Africa, mag het leven in onszelf steeds opnieuw ontstaan en geboren worden in haar natuurlijke ritme.

UNIEKE BIJDRAGE
Inmiddels leef ik in bewuste, gegronde en volledige overgave. Overgave aan de stroom van oorspronkelijke levensenergie in de hoogste lichtfrequenties. Als de kracht van connectie tussen verschillende werelden, leerde ik hoe alle dualiteit te overstijgen. Gedreven door mijn continue nieuwsgierigheid naar de ‘next step at the next level‘ richting het hoogste potentieel, word ik steeds meer een belichaming van eenheidsbewustzijn. Met een hoog niveau van zelfbewustzijn breng ik mijn kinderdroom van een mooiere wereld voor iedereen, in het nu: “Ik ben de wereld waarin ik verlang te leven”.

De huidige energie die actief is in het ektromagnetische veld op en rondom de aarde, neem ik steeds helderder waar als ‘het Licht van de Nieuwe Aarde’. Dit zou betekenen dat zich ‘as we write’ een Nieuwe Aarde aan het ontvouwen is via mijn multi-dimensionale energielichaam. Door de integratie hiervan in mijn fysieke lichaam zal dit Licht verder haar weg kunnen vinden in de buitenwereld en de aardse realiteit. Zo draagt veel meer dan Carole bij aan een mooiere wereld in vrede, balans en eenheid: “Zoals de Nieuwe Wereld is, ben ik.”

Voor mijzelf leidde het volgen van deze natuurlijke stroom tot een leven vanuit een open hart, in vrijheid, volledigheid, vitaliteit en vervulling. Stevig verankerd in mijn diepgaande, aardse persoonlijkheid ervaar ik steeds langduriger en consistenter perioden van Hemelse gelukzaligheid ;-).

Ieder mens wens ik zijn/haar eigen ‘Reconnectie met Roots’. Mijn dienstverlening en creaties zijn richtingaanwijzers voor de unieke reisroute van jouw ziel in dit leven. Ze geven inzicht in de keuzes die jij te maken hebt in dit moment. In de realisatie van de dromen in jouw Hart en jouw specifieke missie in dit leven. Hierdoor kun jij met openheid en in vertrouwen je weg vinden in het onbekende. Sneller navigeren in de bijbehorende processen van innerlijke heling en transformatie (als je daar voor kiest). Het helpt je in ieder geval alle obstakels die je onderweg in je leven tegenkomt, makkelijker te laten oplossen.

WAT ANDERE MENSEN ZEGGEN

“Working with Carole in my mentorship program – A guide to Your Own True Power Life – was an honour and a joy. I found our deep one-on-one sessions to be enlivening and uplifting.

Carole brings such passion, devotion and intelligence to everything she undertakes. And she leads authentically from her heart.

She is a radiant force of light, love and healing in the world and will be in service to many”.

Dana Miccuci, USA
Award winning Author, Journalist, Speaker, Healing practitioner

“You are reflecting the memory of who I have always been, but have forgotten: The Light that I am in essence.

Thank you for recognising me.

I feel soothed, energised and creativity flows in the quietness of your presence.

I am Home. I am Home. I am safe.”

Muriel, the Netherlands
Specialist online marketing, Astrologer

DIENSTVERLENING
Begeleiding in Reconnectie is er in verschillende vormen: